Jak rozjet FRAMESERVER pomocí AVIsynth a DVD2AVI?

Nedávno byl vydán plugin pro AVIsynth, který umožňuje zrychlit frameserver DVD2AVI. Provádí to tak, že při dekódování VOBů ponechává obraz v původním barevném modelu YUV2 (oproti VFAPI, který obraz konvertuje do RGB). Při kombinaci s MMX verzí AVIsynth lze očekávat až 33% zrychlení. Ale tato rychlost je vykoupena poměrně velkou složitostí při nastavování. V totomto návodu se pokusím krok po kroku popsat postup při použití této metody.

Potřebný software:

DVD2AVI 1.76

AVIsynth MMX

Mpeg2Dec.dll plugin

Mpeg2Dec GUI

Co tedy udělat?

  1. Vytvoříme projekt v DVD2AVI:

Otevřeme všechny VOB soubory z HardDisku

V menu Video-Color Space musíme vybrat YUV

Zároveň už můžeme dekódovat audio do Wav souboru:

- V menu AUDIO-TRACK NUMBER dáme Track 1

- V menu Audio-Dolby Digital označíme decode Audio-Normalization nastavíme na 90 a zaškrtneme políčko

V menu FILE-SAVE PROJECT uložíme. DVD2AVI bude analyzovat VOB soubory a vygeneruje nám soubor s koncovkou .d2v, který se dále použije jako zdrojový soubor pro AVIsynth. Ve stejném adresáři bude také umístěn Wav soubor s dekódovaným zvukem.

ještě ale DVD2AVI nezavírejte

 

2. Zjistíme parametry pro ořezání obrazu o zbytečné černé pruhy

V DVD2AVI v menu Video-Clip&Resize vpravo nahoře zaškrtneme políčko a pohybujeme posuvníky TOP a BOTTOM tak dlouho, až zmizí černé pruhy (většinou jsou tato čísla shodná). Dosažené hodnoty si někam poznačíme. Na obrázku jsou defaultní hodnoty pro film s poměrem stran 2.35:1.

Teď už můžeme DVD2AVI zavřít.

 

 

 

 

 

3. Nastavení AVIsynth a vytvoření skriptu

- Nejdříve je nutné Avisynth nainstalovat:

Avisynth a Mpeg2Dec rozbalíme do jednoho adresáře.

Soubor AVISYNTH.DLL poté zkopírujeme do jednoho z následujících adresářů (podle verze Windows):

Windows 9x/ ME: c:\windows\system
Windows NT / 2000: c:\winnt\system
Windows XP: c:\windows\system32

Potom je nutné dvojklikem na install.reg zavést informace o Avisynth do registru.

- Teď už můžeme přistoupit k symotnému vytvoření skriptu:

Spustíme MPEG2DEC GUI, ten se bude dotazovat na umístění Mpeg2Dec.dll a lame.exe.

Potom v levé části okna nalistujeme project d2v a doubleclickem ho aktivujeme (zobrazí se v pravé části okna).

Ve spodní části přidáme filtry tlačítkem ADD Filter. Nejdříve přidáme CROP filter, který ořeže černé pruhy a potom BICUBICresize, který změní rozlišení výsledného filmu. Tyto filtry najdeme v kategorii FILTERS FOR CHANGING THE FRAME SIZE.

Parametry filtru Crop se skládají z pěti částí, ale my použijeme pouze první čtyři. První parametr určuje ořezání zleva, druhý ořezání shora a zdola (napíšeme parametry z DVD2AVI), X rozlišení po ořezání (stejné jako originál(720), protože jsme na šířku nic neořezali), Y rozlišení po ořezání shora a zespodu (=původní rozlišení(576) - ořezání shora - ořezání zdola=424).

CROP (0,76,720,424)

Zmáčknutím tlačítka Stack přidáme filtr do Fronty.

Potom Přidáme filtr Bicubicresize. Použijeme pouze dva parametry, kterými změníme výsledné rozlišení obrazu. Pokud nevíte přesně jaké rozlišení zvolit, tak si nejdříve přečtěte tenhle návod. Hodnoty uvedené na obrázku platí pro video s poměrem stran 2.35:1.

BicubicResize(640,272)

Tlačítkem OK potvrdíme výběr filtrů.

V horním menu aplikujeme filtry tlačítkem APPLY FILTERS

Stlačením PROCESS se v adresáři vytvoří soubor .AVS , což je skript, který slouží k volání AVIsynth a jeho interních funkcí. Tento soubor je potom možné otevřít například v NanDubu nebo oblíbeném TsunamiMPEG.

Výsledný AVS skript bude tedy vypadat asi takto:

LoadPlugin("D:\temp\dvd\Avisynth-latest\mpeg2dec.dll")
mpeg2source("D:\temp\dvd\matrix.d2v")
crop(0,76,720,424)
BiCubicResize(640,272)

!!!!! Pozor, pokud budete tuto metodu používat v NanDubu, je nutné v menu VIDEO zapnout Fast Recompress. Tím pádem se, ale zakáže používání veškerých filtrů v NanDubu, což ale zase tak nevadí, protože pro běžnou potřebu nejsou nutné !!!!


by TrentReznor

Pokud se Vám můj návod líbil klepněte prosím nahoru na reklamu na MOD-CHIP (potom ješte zmáčknout CLICK HERE TO ENTER). Vás to nestojí nic a mě přibyde 5centu.