Slovník pojmů

Tenhle slovník neberte jako přesný a úplný popis pojmů používaných v zálohování DVD, ale jako pomoc zorientovat se v jejich základech.

Authentication (autentifikace)

Před tím než může být film přehrán, přehrávač a disk musí vytvořit zabezpečený komunikační kanál, na kterém může přenášet film. Předtím než vytvoří takovýto kanál musí se ujistit, že na druhé straně sedí ta "pravá" osoba. To je prováděno výměnou různých klíčů.

ASF

Advanced Streaming Format. Microsoftí odpoveď na formát RealVideo a celkově na streamovací formáty.

Aspect ratio (Poměry stran)

Video na DVD je v rozlišení 720x576, že? Ale 720/576 = 1,25 ,což je pro film nepřípustný poměr stran. A co full screen, widescreen, anamorphic atd.?
Hodně lidí tyhle termíny vůbec nezná a nejsou si jistí jak změnit rozlišení. Tento článek se snaží vysvětlit některé z těchto záhad.
DAR - neboli jak to udělat aby DVD vypadalo tak jak má.
Každé MPEG-2 video má tzv. DAR (Display Aspect Ratio) nastavení. Toto nastavení říká přehrávači na jaký cílový poměr stran bylo video enkodováno. Existují 4 hodnoty: 1:1, 4:3, 16:9 a 2.11:1 První a poslední hodnoty nejsou nějak důležité, protože neexistuje televize s tímto poměrem stran. Video, které má DAR 16:9 je narženo pro 16:9 televizi, ale to neznamená, že nemůže být použito na standardní 4:3 televizi. To samé platí i pro DAR 4:3.

AVI

Audio Video Interleave. Video  format většinou používaný na počítačích s OS Windows. Definuje jak jsou video a audio navzájen propojeny bez specifikace kodeku.

Codec

COder/DECoder. Codec je část softwaru, která umožňuje něco enkodovat - většinou audio nebo video - do specifického formátu a potom ho dekodovat zase zpět. Nejznámnější kodeky: MPEG1, MPEG2, MPEG-4, Indeo, PicVideo MJPEG ... Avi, Asf atd. nejsou kodek, ale format - který může být enkodovan za použití různých kodeků.

Demultiplexing

Opak multiplexingu. Během tohoto procesu se zkombinovaný audio/video stream rozdělí do jednotlivých stremů, z kterých se skládá (video stream, alespoň jeden audio stream a navigační stream). Každý VOB enkoder demultiplexuje VOB soubory před enkodovanim (FlaskMpeg, mpeg2avi, dvd2mpg, ReMpeg2) a každý DVD přehrávač dělá to samé (audio a video jsou dekodovany ruznými filtry).

Descrambling (dekódování)

DVDčka jsou většinou zakódovány pomocí CSS - představte si, že se rozhodnete přiřadit každému písmenu číslo začínaje od 1 pro a. Věta by se skládala z několika čísel - to se nazývá kódování. Samozřejmě CSS je mnohem složitější, ale je stále velice jednoduché na rozkódování. Dekódování znamená přesný opak kódovacího procesu, v našem případě zpětné převedení čísel na větu. Dekódování umožňuje přehrávat film. Zkuste si zkopírovat film na harddisk (pokud máte autentikovanou DVD jednotku), a přehrát ho - dostanete pouze kostkovaný obraz, protože je stále zakódovaný. Většina CSS dekodérů používá buď použití známých dekódovacích klíčů (DeCSS nebo DODSrip - obsahují velké množství klíčů, ale ne všechny) nebo se snaží získat klíč tzv. kryptografickým útokem (VobDec - proto funguje na většině DVD).

Digital Video

Digitální Video je většinou kompresované, protože jinak by zabíralo Terabyty (tisíce Gigabytů) aby mohlo být uložené nezkompresovaně. Protože běžná bezztrátová komprese je pro video nedostačující, video kodeky se zbavují nedůležitých informací - informace, které lidské oko nezachytí nebo těžko zachytí. Protože toto stále nedostačuje, moderní kompresní algoritmy používají Keyframes (klíčové snímky), I a P framy aby ušetřily další místo.

DivX

Neplést si s dnes už mrtvým (díky bohu) DIVX (DIgital Video eXpress) systémem firmy Circui City. DivX je jméno upraveného Microsoftího MPEG4 kodeku (Windows Media Vide V3). Tyto kodeky byly vyvíjeny Microsoftem pro použití v jejich Windows Media architektuře a zpočátku umožňovaly encodování do AVI a ASF, ale všechny neBeta verze znemožňovaly encodování do AVI. Stvořitelé DivX odebrali toto omezení a umožníli tak zase enkodování do AVI a změnili jméno na DivX, aby bylo možné používat jako původní Microsoftí tak DivX kodeky zároveň. Poslední vydání DivX také obsahuje upravený Windows Media Audio kodek jménem DivX audio. Úprava tohoto kodeku není perfektní jeho použití je limitováno nízkými datovými toky.

DIVX

DIVX bylo vlastně DVD oproštěno o všechny jeho extra vlatnosti. DIVX byl uveden firmou Circuit City a partou lakomých Hollowoodských právníků, aby úplně ovládli distribuci filmů až ke konečnému domácímu uživateli. DIVX byl pay-per-view (zaplať za shlédnutí) a DIVX-Enhanced DVD přehrávač musel být napojen na telefonní linku, aby mohl zavola DIVX centralní počítač a říct mu, že právě přehráváte ten který film a počítač automaticky strhává poplatky z kreditní karty. Film stál $4.50 za 48h. DIVX byl zastaven po méně než roce kvůli nedostatku titulů (Warner, Sony, NewLine a další menší studia prostě odmítla vydávat tituly v tomto formátu - Díky hoši).

DRC

Dynamic Range Compression. Ac3 stopy obsahují mnohem vyšší dynamický rozsah než většina audio zařízení je schopno zvádnout, proto většina stolních a softwarových DVD přehrávačů kompresuje dynamický rozsah podle aktuálního dynamického rozsahu. Zjednodušeně řečeno hlasitost bude regulována dynamicky (např. výbuchy nebudou hlasité, ale pouze trochu hlasitější, kdežto dialogy budou trochu zesíleny).

Formáty používané na převod DVD Frame

Základní jednotka videa. Jeden frame zastupuje jeden snímek. Film většinou běží rychlostí 24 frame za sekundu, takže má 24 snímků na každou vteřinu. Představte si 24 snímků s ptákem, na prvním snímku je pták nalevo a poté se postupně přesunuje doprava. Na 24. snímku je pták napravo snímku. Představte si těchto 24 snímků přehrávat za sebou dostatečně rychle. Potom to vypadá jakoby pták letěl zleva doprava.

I a P Framy

Frame popisující pouze rozdíly oproti předchozím snímkům. Takže máme klíčový frame s ptákem a oblohou. V tomto případě můžeme I framy použít takto: posuň ptáka o centimetr nalevo a o centimetr dolů. 

Interleaving (prokládání)

Představte si, že spojujete audio a video stopy na definovaných místech. Přehrávač poté rozpozná tyto místa a ujistí se, že jak audio i video jsou přehrávány podle toho jak byly spojeny.

Inverse Telecine

Inverze Telecline. Tímto procesem získáme původních 24snímků/s z 29.97snímků/s.

Keyframe (klíčový snímek)

Kompletní frame, ale vysoce kompresován.

MPEG

MPEG znamená Motion Picture Expert Group, definuje video formáty. Tato skupina standardizuje digitální video, jako např. MPEG1, MPEG2, MPEG4 a několik zvukových standardů, jako např. MP3 a AAC.

MPEG4

MPEG4 je sbírka standardů definovaných MPEG Group, a měl by se stát standardem v digitálním videu (hlavně v obrazových telefonech, streamovacích médiích na internetu...). MPEG4 umožňuje používat různé kompresní metody, např. klíčový snímek může být kompresován pomocí ICT nebo Wavelet, což vede k různým kvalitativním výstupům.

MM4

Multiple Mpeg 4 je kombinace souborů zkompresovaných s různým datovým tokem. Např. vezmete soubor s 2000kbit/s a 910kbit/s a zkombinujete je. Nižší datový tok bude použit na klidné scény a vyšší na akční scény s pohybem kamery. Je také možné použít vlatností obou DivX kodeků: Můžete zkombinovat soubory s DivX low motion a high motion.

Multipass encoding (víceprůchodové enkodování)

Dříve než začnete číst: V součané době opravdové víceprůchodové enkodování je k dispozici pouze pro WM8 a MPEG2 (SVCD a miniDVD). M4C není plnohodnotné víceprůchodové enkódování. Enkodér, který podporuje více průchodů, během prvního průchodu analyzuje obraz a výsledky zapisuje do souboru. Řekněme, že máme krátký klip, který začíná dialogovou scénou, kde se kamera vůbec nepohybuje. Najednou na sénu naskočí nějaký karatista a začne rychlý soubor s mnoha kamerovými sřihy. Při použití běžného CBR enkodování by každá sekunda klipu měla přiřazen určitý konstantní datový tok, kdežto za použití VBR bude enkodér používat takový datový tok, který odpovídá té které scéně (informace získá z předchozí analýzy). Takže dialogu bude přidělen mnohem menší datový tok než akční scéně. Čím víc průchodu enkodér provede, tím přesnější bude přidělení datového toku.

Multiplexing

Většinou je video a audio enkodováno odděleně. Poté je musíte spojit, abyste mohli film přehrát se zvukem. Během multiplexingu jsou audio a video stopy kombinovány do jednoho audio/video streamu. Poté jsou přidány také navigační informace, aby přehrávač mohl např. převíjet video a přitom aby bylo audio a video synchronní.

Normalizing

Normalizování je založeno na nalezení maximální hlasitost ve zvukové stopě a zesílení zbytku stopy na stejnou úroveň. Provádí se většinou na WAV souboru. Precisnost není tak dobrá jako při použití DRC. Proto byste měli DRC upřednostňovat.

SBC

Smart Bitrate Control (Chytrá kontrola datového toku). Nový způsob enkodování do DivX, nazývaný NanDub. Tento program může měnit za běhu mnoho interních vlastností kodeku a tak poskytuje lepší kvalitu obrazu než ostatní metody komprese.

Streamlist (seznam streamů)

Seznam streamů je ASCII soubor, který obsahuje cesty a názvy VOB souborů. Každý VOB musí být na samostatném řádku. Malý příklad:

e:\video_ts\vts_01_1.vob
e:\video_ts\vts_01_2.vob
e:\video_ts\vts_01_3.vob
e:\video_ts\vts_01_4.vob
e:\video_ts\vts_01_5.vob

Uložte tento soubor jako streamlist.txt nebo stremlist.lst. Ujistěte se, že jste ho uložili jako neformátovaný ASCII text, doporučuji používat Notepad. Mpeg2avi vyžaduje, aby seznam streamů měl koncovku lst. 

Telecine

Proces, který přakonvertuje 24snímků/s do 29.97snímků/s nebo 29.97x2prokládané pole za vteřinu.

VBR

Variabilní datový tok. Pomocí této metody může být enkodován jak zvuk tak obraz. Finta je v tom, že se datový tok mění podle náročnosti scény (video) nebo prostoru (audio) a tím zajistí vyšší kvalitu.

VKI

Variabilni interval mezi klíčovými snímky. Vlastně to znamení, že klíčové snímky nebudou vkládány v časovém intervale (jako u standardních DivX kodecích), ale pouze tehdy, když je to potřeba. Existují 2 způsoby VKI: u prvního způsobu enkodér analyzuje zkompresovaný frame, porovná ho s předchozím a když je rozdíl větší než je nastaveno, překompresuje ho znovu jako klíčový frame. Tento způsob je možný pouze za použití speciálního softwaru: m4c. Druhý způsob vkládá klíčový snímek při každé změně scény. Enkoder detekuje, jestli došlo ke střihu kamery, pokud ano vloží klíčový snímek.  Tuto metodu používá například AviRevolution, m4x nebo DivX VKI codec. Pokud je VKI dobře nastaveno, zvýší kvalitu a sníží množství klíčových snímků, což vede k dalšímu zvýšení kvality, protože speciálně u nižších datových toků mnoho klíčových snímků znamená menší kvalita.

VM2

Zkratka pro VKI + MM4 + VBR MP3

Vob Soubory

Všechny DVD filmy jsou uloženy v tzv. VOB souborech. Vob soubory většinou obsahují zvuk v Dolby Digital a MPEG2 video. Vob soubory jsou pojmenovány takto: vts_XX_y.vob ,kdy XX zastupuje Titul a Y část titulu. Maximálně může být 99 Titulů a 10 částí. vts_XX_0.vob nikdy neobsahuje video, ale navigační menu. Existují 2 způsoby jak zjistit, které soubory obsahují film: První: přehrajte DVD v přehrávači a a sledujte stavové okno. Druhy: Hlavní film je obsažen v největším počtu po sobě jdoucích vob souborech se stejným číslem Titulu (např. vts_05_1.vob, vts_05_2.vob, vts_05_3.vob....vts_05_8.vob)

Windows Media

Microsoftí architektura pro zpracovnání audia a videa na PC. Je založena na sbírce kodeků, které mohou být použity WindowsMedia Playerem k přehrávání souborů enkodovaných v některém z podporovaných formátů.


překlad textu z Doom9.org by TrentReznor